ที่อยู่ : สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-218806 ต่อ 4000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.